Vanlige spørsmål og svar

Varmepumpen min stopper og blåse og powerlampen blinker: Dette er helt normalt og kalles avising eller avriming. Alle varmepumper må avrime seg når det er kaldt ute og dette kan skje så ofte som hvert 40.minutt avhengig av tempratur og luftfuktighet. Etter avriming starter varmepumpen i normal drift igjen.

Timerlampen lyser og varmepumpen har slått seg av: Dette er en indikasjon på at timer innstillingen er aktivert. Den kan stilles inn til og skru seg av/på til gitte tider. Denne innstillingen kan fjernes ved hjelp av fjernkontroll. Fremgangsmåte står i medfølgende brukerveiledning.

Det kommer så veldig mye is under varmepumpen min ute: Dette er et resultat av avriming/avising. Mengden is under utedelen avhenger av luftfuktighet,temperatur og hvor hardt varmepumpen din må jobbe inne. Man MÅ holde et øye med utedelen sin i løpet av vinteren og fjerne isen hvis den begynner og bygge seg opp mot utedelen.

Inndelen blåser ujevnt og det høres ut som om det er kastevinder i den: Dette tyder på at innedeln ikke får nok luft. Det skyldes vanligvis manglende rengjøring av filter på innedel. Skyll i springen eller bruk støvsuger for og få fjernet støvet.

Maskinen har skrudd seg av og timerlampen står og blinker: Dette er signalet maskinen gir hvis det er noe galt med den. Kutt strømforsyningen i 1 minutt og forsøk å starte den igjen. Hvis dette ikke fungerer tar du kontakt med forhandleren du kjøpte varmepumpen av.